Incidenten Limburg-Noord

22/05/2019

Weert - Vanavond om 22.00 uur is de brandweer uitgerukt naar een incident met gevaarlijke stoffen bij het bedrijf expeditie Thijs op de Havenweg te Weert. Het betrof een lekkage van een 1000 liter vat met een brandbare hars. Er zijn geen gewonden gevallen.

Bij het laden van het vat in een vrachtwagen is het vat beschadigd waardoor 500 liter uit het vat in de vrachtwagen op de parkeerplaats gelopen.  Een klein gedeelte van de vloeistof is in het riool op het bedrijfsterrein gelopen. Door adequaat handelen van het personeel en de brandweer is de gelekte vloeistof meteen ingedamd, waardoor de vloeistof niet verder naar het openbare riool kon stromen. Het incident is dan ook beperkt gebleven tot het eigen terrein. De brandweer heeft de plekken waar de vloeistof ligt afgezet, en het bedrijf heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de gelekte vloeistof op te ruimen. Er is geen gevaar geweest voor de volksgezondheid en er zijn geen gewonden gevallen.​17/05/2019 : Brand industriepand

Vrijdag 17.05.2019

Weert - Een hennepkwekerij is de waarschijnlijke oorzaak van een brand in een leegstaand industriepand aan de Vliesvenweg in Weert. De brand werd ontdekt even na half negen in de ochtend. Hierbij is 1 persoon aangehouden. Er zijn geen personen gewond geraakt.

Het leegstaande industriepand werd vroeger gebruikt als koelopslag. De brand ging korte tijd gepaard met rook- en stankoverlast. Daar vakantiepark de Weerterbergen zich in de trekrichting van de rook bevond, is uit voorzorg een politie eenheid ter plaatse gegaan om de situatie te verkennen, echter bleek al snel, dat de overlast mee viel, waardoor de brandweer geen verdere acties hoefde te ondernemen. 

Er is inderdaad een hennepkwekerij aangetroffen in het pand. De aanwezige persoon is ter plaatse nog onderzocht door de aanwezige ambulance, maar had geen letsel. Hierop heeft de politie de persoon aangehouden i.v.m. de vondst van de kwekerij.  De brand was vfij snel onder controle. Een aangrenzend bedrijf is korte tijd ontruimd geweest vanwege de brand, maar al snel konden de werknemers terug aan het werk. Er is geen gevaar geweest voor het bedrijf en omgeving.

Uiteindelijk is de brand opgeschaald naar grote brand en zijn er in totaal drie blusvoertuigen, één ladderwagen en een Officier van Dienst ingezet om de brand te bestrijden. Als de brand geblust is, en het veilig is om het pand te betreden, zal de politie trachten om verder onderzoek te doen naar deze brand.11/05/2019 Zeer Grote brand in fabriekshal Susteren.

Grote uitslaande brand in fabriekshal Susteren.

Susteren 11 mei 2019 - Bij Smile Plastics is even voor vijf uur een zeer grote brand geweest in een fabriekshal. Er is niemand gewond geraakt.

De brandweer is meteen met groot materieel uitgerukt omdat volgens de melder de vlammen een tiental meters uit het dak sloegen. Zwarte rook ging richting Susteren en hierop is een NL-Alert uitgezonden met het advies, ramen en deuren te sluiten, ventilatiesystemen uit te zetten en binnen te blijven. De brandweer is metingen gaan verrichten bij een festivaltent, manege en in Susteren zelf. Uit metingen bleek dat er geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen waren die een acuut risico voor de gezondheid zouden hebben. 

De brandweer heeft met vier blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen het vuur bestreden. Net voor zes uur kon de brandweer het sein brand meester geven. Hierop is het nablussen gestart hetgeen zeker nog enkele uren zou gaan duren. De hal van ongeveer 70 bij 15 meter waarin onder andere plastic korrels en machines aanweizg waren is deels verwoest. De oorzaak van de brand is tijdens het schrijven van dit bericht onbekend. Onderzoek zal mogelijk duidelijkheid geven. 

 09/05/2019 Vrouw raakt te water in Roermond.

Vrouw raakt te water in Roermond.

Roermond 9 mei 2019 - In de nacht van woensdag op donderdag is een vrouw in het water terecht gekomen en is hierbij licht gewond geraakt.

De brandweer heeft rond half één een melding gekregen dat er een vrouw te water was geraakt bij de jachthaven Nautilus in Roermond. Door omstanders werd gepoogd haar uit het water te halen hetgeen niet meteen lukte. Toen de brandweer arriveerde was zij wel uit het water kunnen komen met behulp van die omstanders. Eénmaal aan de oever te zijn geholpen bleek dat zij een hoofdwond had opgelopen.

Hoe het kon gebeuren dat zij te water is geraakt is onbekend. Zij is voor verder onderzoek met de ambulance mee gegaan naar het ziekenhuis.

 ​07/05/2019 Middelbrand Bocholterweg Weert.

Brand in Weert legt vrachtauto in as en deel van woning.

Weert 6 mei 2019 - Een kwartier vóór middernacht is de brandweer uitgerukt voor een brand in een bijgebouw aan de Bocholterweg in Weert. Er is niemand gewond geraakt. 

Er was veel vuur aan de achterzijde van de leegstaande woning te zien, daarop heeft de brandweer meteen meerdere blusvoertuigen laten uitrukken. Nadat de brandweer was gearriveerd bleek dat er een vrachtauto met vaten tegen het bijgebouw was geparkeerd en volledig in brand stond. Het bijgebouw dat tegen de woning aan is gebouwd is vervolgens ook gaan branden. Vrij snel had de brandweer de brand onder controle. De schade aan het bijgebouw is beperkt gebleven maar de vrachtauto is volledig verwoest.

Om ongeveer 20 minuten over 12 kon sein brand meester worden gegeven. De blusvoertuigen afkomstig van Stramproy en Weert hadden rond kwart vóór 2 de werkzaamheden afgerond en zijn naar de kazerne teruggegaan. De politie zal onderzoek gaan doen naar de brandoorzaak en of er iets in de vaten heeft gezeten.Tweets veiligheidsregio

Nieuw Provinciaal Risicoprofiel

Nieuw Provinciaal Risicoprofiel

Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken is een van de leidende maatschappelijke opgaven waar de samenleving voor staat. Samenwerking tussen alle overheden en partners op het gebied van veiligheid is dan ook essentieel.

De veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg hebben deze noodzaak tot samenwerking vertaald naar het eerste Provinciaal Risicoprofiel dat door twee veiligheidsregio’s – samen met andere partners – is opgesteld. Een prachtig voorbeeld van samenwerking waarop Limburg trots mag zijn.

Het risicoprofiel wordt eens per vier jaar vastgesteld en omvat een overzicht van de potentiële risico's binnen de veiligheidsregio en een analyse waarin de weging van de risico's en een inschatting van de gevolgen zijn opgenomen. Het geeft inzicht in risicovolle activiteiten en incidenten die kunnen leiden tot een ramp, crisis of grote brand. Het gaat hierbij om gebeurtenissen met een bovengemeentelijke (regionale) impact .

Maatschappelijke thema’s
De klassieke benadering van rampenbestrijding heeft de afgelopen jaren plaats gemaakt voor een bredere kijk op crises die de vitale belangen van de samenleving kunnen schaden. De risico’s in dit provinciaal risicoprofiel zijn geclusterd in zeven maatschappelijke thema’s en uitgewerkt in 43 crisis- en incidenttypen. De risico’s zijn beoordeeld op waarschijnlijkheid en impact. Het resultaat hiervan is opgenomen in een provinciaal risicodiagram.

Bij de actualisatie van het provinciaal risicoprofiel zijn de partijen waarbij de veiligheidsregio’s bij mogelijke rampen en crises samenwerken betrokken. In samenspraak met de betrokken crisispartners en vitale partners is per maatschappelijk thema geïnventariseerd welke incidenttypen in het risicoprofiel opgenomen en uitgewerkt worden. Hiervoor is in juli een gezamenlijke kick-off bijeenkomst georganiseerd, vervolgens zijn in verschillende werksessies de thema’s met de betrokken partners verder uitgewerkt.

Basis voor beleid 2020-2023
Een belangrijk doel van het provinciaal risicoprofiel is een basis te bieden voor beleidskeuzes. Waar zetten de beide veiligheidsregio’s hun capaciteit op in? Welke inspanningen zijn gewenst op het vlak van risicobeheersing en crisisbeheersing? Het risicoprofiel stelt het bestuur van de veiligheidsregio in staat om keuzes te maken voor prioritering. Het risicoprofiel vormt daarmee een eerste stap in de beleidscyclus. In mei/juni 2019 wordt het risicoprofiel na het proces van zienswijze vastgesteld.